Camp Villmark med ny grønn satsing: Re:Camp

Re:Camp er et samarbeid mellom tre aktører; Selfmade, Aclima og Recouture. Den 15. til 17. mars finner du dem på Camp Villmark, hvor de har fokus på reparasjon, redesign og at alle kan klare å sy selv.

Årets reise- og friluftsprofil i 2023 er Helene Myhre

Hun er kjent som en forfatter, kanelbolle- og strikkegenserentusiast

SkiStar med pilotprosjekt for å drive et skianlegg uten fossile brensler

Selskapet tar nå et betydningsfullt skritt i omstillingen mot en fossilfri virksomhet ved å teste full elektrifisering av sin skivirksomhet. 

En egen dag er viet friluftsliv og psykisk helse på Camp Villmark i år

På denne dagen vil det handle om hva slags effekt friluftsliv har på folks helse

Norske barn leker mindre ute i naturen - Hvorfor er det slik?

Barns utelek skjer nå oftest i tilrettelagte naturområder (park/lekeplass) og organisert gjennom barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Kan gå ut over allemannsretten

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag. – Dette må ikke gå ut over gratisprinsippet i naturen, advarer Norsk Friluftsliv.

En tur i skogen skjerper konsentrasjonen

Folk som gikk tur i skogen, hadde langt skapere konsentrasjon like etterpå, sammenlignet med folk som gikk tur i asfalterte områder.

Tusenvis kom seg ut på tur under "kom deg ut" dagen 04 februar

Kom deg ut-dagen har siden 2006 vært Norges store turdag. 4. februar inviterte Den Norske Turistforening (DNT) til rundt 160 arrangementer på ulike steder i Norge.