25-årsjubileum

Magasinet Friluftsliv er inne i 25. årgang. I den anledning gir vi ut et ekstra stort sommernummer nå i juni.

Pakkeliste for lang vintertur

Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på turen og hvor du skal slå leir for natten. Denne pakkelista gjelder for lang vintertur med ski og pulk med minimum tre overnattinger i telt. Er det flere som er sammen på turen, er det greit å fordele en del av utstyret, som telt, teltstenger, snøplugger, bensinflasker og brennere.

Vil du samle inn jervskit i vår?

Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver kan plukkes opp med plastposer og skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Ny rødliste for truete arter

For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut.

Naturen ble møteplassen

Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien.

Friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen og utarbeidet ni koronavettregler.

Bålforbud fra 15. april

Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft i Norge, men noen steder vil det fremdeles være lov å tenne bål – så lenge du bruker hodet.

Vindkraftselskap anmeldt

Norges Miljøvernforbund (NMF) leverte nylig en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl.

Vindmøller dreper ørner

Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe som betyr at det er straffbart å drepe ørn, enten det er med skytevåpen, feller, gift eller på annen måte. Hvor skal man plassere vindmøller som «drapsvåpen» i dette bildet?