Abonnementsvilkar og betingelser - friluftsliv

Abonnementsvilkår

Medier og Ledelse AS utgir disse publikasjonene:

  • Dagligvarehandelen
  • Convenience
  • Reiseliv1
  • Friluftsliv

Medier og Ledelse AS (org.nr: 999 509 258 MVA) fakturerer abonnementene.

Forretningsadressen for begge selskaper er Hausmanns gate 19, 0182 Oslo.

Abonnementsvilkårene gjelder alle publikasjoner nevnt over.

Slik kontakter du oss

Abonnementsperioden

Alle abonnement forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp.

Betaling

Vi tilbyr betaling med EHF-faktura, kredittkort og Vipps. Ved spørsmål om fakturering, kontakt kundeservice.

Bestilling

Ved bestilling av et abonnement starter leveringen umiddelbart. Det vil si at du får tilgang digitalt med en gang og levering av papirproduktet trer i kraft ved neste utgivelse dersom du også har bestilt dette. Ønsker du å starte abonnementet på et senere tidspunkt du kontakt med oss på 24 077 007.

Kommunikasjon og markedsføring

Som abonnent kan du motta kommunikasjon fra oss. Kommunikasjonen vil være knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Medier og Ledelses publikasjoner. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Digital tilgang

Abonnement gir digital tilgang på publikasjonen du abonnerer på.

Det er kun en innloggingslisens per bruker og brukeren er personlig.

Dersom flere i bedriften ønsker digital tilgang, ta kontakt med kundeservice

Papirutgaver Dersom du har valgt et komplett-abonnement, mottar du også publikasjonens papirutgave.

Apper

Her kan du følge nyhetsstrømmen og lese e-utgaven til Dagligvarehandelen:

Angrerett

Medier og Ledelses tjenester og produkter er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi oss melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement løper til det sies opp. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse. Oppsigelse må gjøres med minst sju dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes.

Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med en av våre papirutgaver og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, gjøres abonnementet om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Oppsigelser må gjøres enten ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 24 077 007 og tast 1 for kundeservice eller e-post til abo@dagensperspektiv.no.

Kundesenteret kan også kontaktes ved å sende en melding fra Min side.

Det er ingen bindingstid. Dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på telefon 24 077 007.

Min side

Abonnenter kan gjøre endringer og oppdateringer på min side

Priser

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i aktuelle publikasjoner senest 14 dager før iverksettelse. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende.

Full prisliste for våre abonnement finner du her.

Rabatter

Studenter: 50 % rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studentabonnement kan bestilles av privatpersoner til og med fylte 30 år. Dersom bevis ikke er sendt oss innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode. Et studentabonnement stoppes etter to år. Kan man fortsatt legge frem studentbevis, vil rabatten fortsette i enda to år.

Honnør: 50 % rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til pensjonister ved fremvisning av honnørbevis, eller etter fylte 67 år. Ved abonnement til honnørpris kreves det at avisen leveres til abonnentens faste adresse, med unntak av eventuell omadressering ved reise.

Bedriftsavtaler

Vi tilbyr en rabatt på digitalabonnement dersom en bedrift skal ha 20 brukere eller flere.

Produktendringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i avisproduktet.

Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i produktene.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese våre produkter digitalt må connectid være opprettet for innlogging. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre.

Endringer i levering

Midlertidig omadressering: Papirutgavene kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold: Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen av papirutgavene. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen av papirutgavene. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Levering i utlandet

Levering av papirutgavene til utlandet medfører et portotillegg.

Reklamasjon ved uteblitt avis

Ved uteblitt papirutgave vil Medier og Ledelse kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Endring av abonnementstype

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement, og abonnementsperioden justeres tilsvarende. Tilsvarende ved endring fra digitalt til komplett.

Har du problemer eller spørsmål er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 24 077 007 eller på abo@dagensperspektiv.no.

Ønsker du et annet type abonnement finner du oversikt over hvilke abonnementstyper vi tilbyr her. (LENKE MÅ RETTES)

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom du er bosatt i et EU-land, kan du også benytte Europakommisjonens klageportal hvis du ønsker å klage.

Powered by Labrador CMS