Kyr er nysgjerrige dyr og kan bli mer pågående enn alle er komfortable med.
Kyr er nysgjerrige dyr og kan bli mer pågående enn alle er komfortable med.

Dette er kuvett reglene - unngå konflikt med beitedyr i sommer

Sommeren er en fantastisk tid for å nyte naturen – for både folk og fe. For å sikre gode opplevelser for både mennesker og beitende husdyr, bør du lære deg kuvettreglene.

Publisert

Hvis du er blant dem som blir litt nervøs når du møter kyr på sommerbeite, så er du ikke alene. Men med noen enkle huskeregler kan du trygt gå på tur samtidig som du tar hensyn til dyra. 

– Når vi ferdes i naturen på sommeren, deler vi den med mange beitedyr. Å kjenne til, og å følge kuvettreglene er viktig for å unngå konflikter. På den måten sørger vi for at både vi og dyrene får en god opplevelse, sier Bente Lier, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

Sommeren bringer folk og dyr sammen 

Sommer i Norge betyr at mange husdyr, inkludert over 260 000 kalver, kviger og kyr, går på beite i utmarka. Dyrene bidrar til å holde landskapet åpent og fint, men kan også føle seg trua, spesielt når de har kalver. Derfor er det viktig å vite hvordan du skal opptre i møte med dem. 

– Kuvettreglene er nyttige for å forstå hvordan vi kan dele naturen med beitedyrene på en god måte. Dette er særlig viktig for de som er på tur med hund, eller som ikke er vant til å møte kyr i naturen, sier Lier. 

Dette er kuvettreglene:

  • Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.
  • Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.
  • Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.
  • Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august.
  • Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.
  • Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.

Kuvettreglene er utarbeidet av Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Geno og Norsk Friluftsliv. 

Powered by Labrador CMS