Seminar om villrein, ferdsel og allemannsretten på Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås den 22. april

Seminar om villrein, ferdsel og allemannsretten

Seminaret skal holdes i lokalene til Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås den 22. april

Publisert Sist oppdatert

Formålet er å presentere kunnskap og erfaringer som kan bidra til en større virkelighetsforståelse for problematikken rundt hensynet til villreinen. Seminaret skal være til nytte for forvaltningen, politikere og berørte parter. Seminaret settes i sammenheng med at regjeringen i løpet av året skal legge fram en stortingsmelding om villreinforvaltningen og eventuell grunnlovfesting av allemannsretten.

Powered by Labrador CMS