Friluftslivsorganisasjonene roser SV for deres innsats for mer aktivitet i naturen under budsjettforhandlingene.

Norsk Friluftsliv: – Gledelig løft for friluftsliv og natur i statsbudsjettet

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV resulterte i fem ekstra millioner til friluftsliv, i tillegg til flere viktige satsinger for naturen.

Publisert Sist oppdatert

Søndag ble regjeringen og SV enige om neste års statsbudsjett, og resultatet av forhandlingene er godt nytt for friluftslivet i Norge:

Det settes av fem ekstra millioner til friluftslivsaktivitet over hele landet.Det settes av 50 millioner til naturplanlegging i kommunene.Det settes av 20 millioner til å ta vare på naturen i og ved Oslofjorden.Det planlegges en storsatsing på frivillig skogvern på nesten en halv milliard.

– Til tross for at friluftslivet har en helt spesiell plass i nordmenns hjerter, har støtten til aktivitet over statsbudsjettet blitt kraftig kuttet siden 2017. Dette budsjettet er derfor gode nyheter for alle som er glade i naturen. Vi vil rette en stor takk til SV som har stått på for oss i forhandlingene, og så klart også til regjeringen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Beløpet som er satt av til friluftslivsaktiviteter i årets statsbudsjett er nå på 62 millioner. Tar man høyde for lønns- og prisveksten er dette fortsatt nær 20 millioner lavere enn tildelingen i 2017.

Håper på en opptrapping

To av de fem millionene som er lagt til i årets budsjett skal gå til å forberede et nasjonalt Friluftslivets år i 2025. Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, har ansvaret for i planleggingen av året.

Målet for Friluftslivets år 2025 er å senke terskelen for å delta i friluftsliv, slik at alle i Norge får oppleve gleden ved å være ute i naturen.

De resterende tre millionene vil være søkbare midler som går til frivillige lag og foreninger, og andre som jobber for å få folk med ut i naturen.

Lier håper den økte satsingen på friluftsliv og natur i årets statsbudsjett markerer begynnelsen på en opptrapping av midlene tilbake til nivået de lå på for seks år siden.

– Dette er en god start for det vi håper vil bli en opptrappingsplan for friluftsliv og natur fram mot 2030. Hver eneste krone vil bidra til å skape mer friluftslivsaktivitet, og er helt nødvendig for å få til den store mobiliseringen vi trenger for å invitere hele Norge med ut i 2025.

Powered by Labrador CMS