Fra Hardangervidda

7 av 10 vil at kommunene skal innføre egne markagrenser

For å sikre at turområder der folk bor ikke bygges ned, mener flertallet nå at alle norske kommuner med bynær natur bør innføre egne markagrenser, viser tall fra Ipsos.

Publisert Sist oppdatert

– Om de nyvalgte kommunepolitikerne ønsker seg glade og friske innbyggere, bør de lytte og ta aktivt grep for å sikre de viktige friluftslivsområdene der folk bor, både for oss som lever nå og kommende generasjoner, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Hun viser til en Ipsos-undersøkelse der 72 prosent sier de mener at alle kommuner med by- og tettstedsnære naturområder burde innføre egne utbyggingsgrenser.

Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge, som har tatt initiativ til den nasjonale undersøkelsen.

Mangler tilgang til turterreng

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at knapt halvparten av innbyggerne i tettsteder i Norge har trygg tilgang til nærturterreng. Det er de som bor i de største byene som har dårligst tilgang til slik natur.

Det er problematisk, mener Norsk Friluftsliv.

– Den bynære naturen og markaområdene er kanskje de aller viktigste friluftslivsområdene vi har. Det er den naturen vi bruker mest, både til å koble av, være sosiale og å være i aktivitet i hverdagen. Tilgang til slike områder har en dokumentert betydning, både for fysisk og psykisk helse, sier Lier.

I følge Miljødirektoratet er det en klar sammenheng mellom avstanden til naturområder, og hvor aktivt man bruker dem.

Håper kommunene lytter

Folks tilgang til natur der de bor bestemmes av i hvilken grad kommunen prioriterer slike grøntområder i sin arealplanlegging.

Den økte befolkningstettheten i byer og tettsteder gjør at den nære naturen er under stort press. Samtidig har Norge gjennom den internasjonale naturavtalen forpliktet seg til å ta vare på 30 prosent natur.

– Generelt er det slik at mange av valgene som påvirker naturområdene våre foregår nettopp på kommunenivå. Det å innføre en langsiktig utbyggingsgrense vil være et viktig skritt i riktig retning, både for folkehelsa og for å følge opp det vi har forpliktet oss til internasjonalt, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Powered by Labrador CMS