Undersøkinger anslår at flere tusen kvadratkilometer myr- og våtmarksområder er minket eller blitt ødelagt de siste årene.

Landsdekkende kartlegging av alle myr- og våtmarksområder i Norge

Prosjektet har en kostnadsramme på 14 millioner over en periode på tre år.

Publisert

Med Kartverket som prosjektansvarlig skal fagmiljøene i Norge lage en landsdekkende oversikt over myr- og våtmarksområder. Det antas at 15 prosent av de trua artene har myr- og våtmarksområdene som leveområder. Undersøkinger anslår at flere tusen kvadratkilometer myr- og våtmarksområder er minket eller blitt ødelagt de siste årene.

Powered by Labrador CMS