Retten til å ferdes fritt i naturen betyr mye både for nordmenn og turister som besøker Norg

Kan gå ut over allemannsretten

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag. – Dette må ikke gå ut over gratisprinsippet i naturen, advarer Norsk Friluftsliv.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har lansert et nytt veikart for reiselivet i Norge. Et av tiltakene som foreslås er en lokalt tilpasset løsning for besøksbidrag i kommunene, for eksempel i form av parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift.Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv frykter forslaget kan gå ut over allemannsretten, dersom det ikke følger med tydelige nasjonale retningslinjer for hva kommunene kan kreve betalt for og hva midlene skal brukes til.– 

Stadig flere gleder seg over å besøke norsk natur. Dette kommer imidlertid ikke uten en pris, og høyt press på mye besøkte destinasjoner kan fort bli en belastning på natur og lokalsamfunn. Nå er det viktig at vi finner gode løsninger som ikke går ut over allemannsretten, den retten vi alle har til å ferdes i naturen uten å måtte betale for det, sier generalsekretær Bente Lier. Hun presiserer at stikkord her er besøksforvaltning, informasjon og opplæring om hensynsfull ferdsel.

Turgåere skal ikke ha regningen

Norsk Friluftsliv anerkjenner at finansiering av fellesgoder som toaletter, søppelkasser og vedlikehold er en utfordring, og støtter at turistnæringen skal bidra til å dekke disse kostnadene. Kommunene har allerede i dag lov til å ta en begrenset avgift for å dekke kostnader til etablering og drift av fellesgoder som toaletter, parkering eller lignende.Friluftsloven er tydelig på at denne ikke kan være høyere enn hva det koster å drifte disse fasilitetene. Det er altså ikke lov å tjene penger på bruk av naturen.Fellesorganisasjonen frykter at dersom dette nå uthules, kan destinasjonene gjøre folks bruk av naturen til en inntektskilde for kommunen. Det vil bryte med det norske prinsippet om at naturen skal være like tilgjengelig for alle, som har røtter helt tilbake til Magnus Lagabøtes Landslov.

Powered by Labrador CMS