Ulovlig fisketurisme er et stort problem i Norge, mener A-krimsenteret. Hittil i år er det avdekket større ulovlig fiskekvantum enn i hele fjor.
Ulovlig fisketurisme er et stort problem i Norge, mener A-krimsenteret. Hittil i år er det avdekket større ulovlig fiskekvantum enn i hele fjor.

Flere kontroller viser at utenlandske kriminelle driver ulovlig fisketurisme i Vest-Finnmark

A-krimsenteret jobber med å avdekke kriminalitet i arbeidslivet. I mai kontrollerte de 20 selskap som driver med fisketurisme i Vest-Finnmark. Kontrollen avdekket mange lovbrudd, melder NRK.

Publisert

Den siste tiden er det blant annet gjort beslag av store mengder torskefilet ved grensen.

– Det er lønnsomt å fiske gratis i Norge, for så å selge fisken videre i utlandet. Det er veldig høye priser på torsk, sier leder Magnus Nilsen ved A-krimsenteret for Troms og Finnmark. Han slår fast at ulovlig fisketurisme er et stort problem.

Ifølge Nilsen består bransjen av mange små aktører, hvor en betydelig andel er utenlandske både på eiersiden og blant de ansatte. Han sier at flere funn indikerer at det foregår organisert kriminalitet.

– I enkelte tilfeller har Tollvesenet funnet utenlandske salgsbrosjyrer som reklamerte for fersk fisk fra norske fjorder, sier han.

De utenlandske aktørene kommer i hovedsak fra Russland, Tsjekkia, Polen og Tyskland.

Tolletaten har så langt i år beslaglagt nesten 7,6 tonn med fisk. Bare i Troms og Finnmark er det beslaglagt rundt 5 tonn. Til sammenligning ble 5,8 tonn beslaglagt i hele landet i fjor.

Powered by Labrador CMS