Bekymringer for ferdselen på Fokstumyra

Det er bekymringer for at økt ferdsel på stien gjennom fuglereservatet, kan være negativt for artene i reservatet

Publisert

Statens naturoppsyn (SNO) har siden 2010 hatt ferdselstellere langs stien gjennom naturreservatet på Fokstumyra på Dovre. Tellerne viser en økning i passeringer fra 5.785 i 2010 til 16.366 i 2016. I vårnummeret 2024 av «Vår Fuglefauna», medlemsbladet til BirdLife Norge, uttrykkes det bekymringer for at den økende ferdselen på stien gjennom fuglereservatet, kan ha negativ betydning for artene i reservatet og at restriksjoner bør vurderes.

Powered by Labrador CMS