Folk vil bevare mer natur.

6 av 10 mener vi bygger ned for mye natur

Motstanden har økt betraktelig de siste tre årene.

Publisert

I 2021 var det 41 prosent som mente det var for mye utbygging, mens tallet nå ligger på 58 prosent. Det har altså skjedd en tydelig endring i hvor bekymret nordmenn flest er for naturen vår.

Undersøkelsen viser også at blant de som er 60 år eller eldre, mener to av tre at det bygges for mye i naturen. Kvinner er også betydelig mer bekymret for nedbygging enn menn

– Jeg forstår godt at folk er bekymret. Tallene stemmer også godt med vår erfaring, som er at stadig flere begynner å merke naturtapet på kroppen, ved at områder de er glade i forsvinner til fordel for utbyggingsprosjekter og skogsdrift. Økt medieinteresse den siste tiden har nok også bidratt til at flere har fått øynene opp for hva som foregår, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

De er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene som har tatt initiativ til undersøkelsen. Til sammen har deres 18 medlemsorganisasjoner nær en million medlemskap og mer enn 5000 lag og foreninger over hele Norge

Etterlyser en nasjonal handlingsplan

Natur- og friluftsorganisasjoner har lenge etterlyst at både regjeringen og kommunene kommer på banen med tydelige planer for å ta bedre vare på naturen.Lier håper nå den ferske undersøkelsen får politikerne til å skjønne at det å ta vare på naturen også kan være en vinnersak blant folk flest.

Powered by Labrador CMS