Forrige vinter var det en bestandsnedgang på 31 prosent, og nedgangen fortsetter.

Urovekkende rapporter - Svært alvorlig for norske ulver

Forrige vinter ble tredel av den norske ulvebestanden skutt, og antall ulv har gått ytterligere ned etter at 16 ulver er drept i vinterens jakt, ifølge en statusrapport fra Rovdata. Samtidig viser en fersk rapport at et høyt antall ulver og andre rovdyr blir skadeskutt i jakt i Norge.

Publisert

– Situasjonen er svært alvorlig for de norske ulvene, og all skadeskytingen viser et grelt bilde av hvordan vi behandler disse utrydningstruede rovdyrene, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet. 

– En foreløpig status viser en alvorlig bestandsnedgang for ulv i Norge. Nedgangen skyldes lisensjakt, og utviklingen er svært bekymringsverdig, sier Håpnes. 

Forrige vinter var det en bestandsnedgang på 31 prosent, og nedgangen fortsetter. Forskerne har gjort registreringene i perioden fra 1. oktober i fjor til 26. januar i år. Det er påvist fire ulvefamilier i helnorske revir. Det er også dokumentert tre familier med ulvevalper i grenserevir som lever og oppholder seg både i Norge og Sverige. Totalt er det påvist 67-76 ulver.16 av disse er skutt under jakt mens én er påkjørt. Dermed er hittil 17 ulver dokumentert drept i vinter. Det betyr at det er det er kjent 50-59 levende ulver, hvorav bare 30-37 av disse er helnorske ulver. 

En ny rapport som Miljødirektoratet har laget på oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet, viser et høyt antall skadeskutte rovdyr i jakt. Sammenlignet med elg, blir langt flere ulver, jerver, gauper og bjørner skadeskutt. Andelen skadeskutt ulv de ni siste årene ligger på mellom 17 og 24 prosent, ifølge rapporten. Det betyr at tre-fire dyr vil bli skadeskutt i den pågående ulvejakta denne vinteren.

I strid med bestandsmålet

 – Det er svært alvorlig at myndighetene også denne vinteren tillater felling av et stort antall ulver, noe som gjør at bestanden fortsetter å gå nedover, sier Håpnes. 

– Det skytes nå så mye ulv at bestanden faller under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Regjeringens naturforvaltning er i strid med Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv, sier Håpnes. 

De fire registrerte helnorske familiegruppene er Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka. Det er også påvist familier med valper i grenseflokkene Kynna og Fjornshöjden, mens det i Rotna-reviret enda ikke er avklart grensestatus. Alle de 11 ulvene i de to familiegruppene Rafjellet og Fjornshöjden er skutt under vinterens lisensjakt. Også et revirmarkerende par i Rømskog inne i ulvesona og i Åmot utenfor ulvesona er skutt under lisensjakta (skravert på kartet nedenfor). 

Skjøt genetisk viktig ulv 

Det skjedde også en særdeles alvorlig feilskyting da en genetisk verdifull ulv fra Setten-familien ble skutt under jakta i ulvesonen. Det betyr at etter jakta i ulvesona er det bare kjent tre levende helnorske familier og to grensefamilier og bestanden er skutt ned til 3,5 levende familier, noe som er under Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ulvefamilier. 95 prosent av Norges landareal ligger på utsiden av ulvesona. Her pågår det fremdeles lisensjakt som varer ut mai måned. Her er det fremdeles en gjenstående lisensjaktkvote på 29 ulver skytes. 

– Uansvarlig 

– Det synes ikke som om miljømyndighetene bryr seg om at nedskytingen av ulvefamilier er i konflikt med Stortingets vedtatte målsetting. Dette er en uansvarlig forvaltning av ulven som både er fredet og rødlista som en kritisk truet art i Norge, konkluderer Håpnes.

Powered by Labrador CMS