Norges eneste bestand av viltlevende moskus finnes på Dovrefjell.

Moskusbestanden på Dovre er stabil

Tellingen på Dovre i februar viste en svak nedgang i antall moskuser fra i fjor.

Publisert Sist oppdatert

– Målet er å holde bestanden på 200 vinterdyr. I år ble det registrert 203 dyr, av disse var det 21 kalver og 182 eldre dyr. Tallet er som forventet noe lavere i vinter enn i fjor vinter, da det ble funnet 214 dyr, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Flere kalver mistet livet - ingen uttak i år

Det er Miljødirektoratets feltapparat, Statens Naturoppsyn (SNO), som har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden på Dovrefjell og gjennomfører årlige tellinger. Tidligere i februar ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Dovre Fjellstyre og Lesja fjellstyre.– Overlevelsen til kalvene varierer fra år til år. I 2023 døde svært mange kalver av lungebetennelse. En svært våt sommer skapte vanskelige forhold for kalver og gode forhold for utvikling og smitte av bakterier som gir lungebetennelse, forklarer Myklebust.En del kalver døde også av munnskurv. Fra september 2023 til februar 2024 ble kalvebestanden redusert fra 43 til 21 kalver.– Etter vintertellingen i februar er det registrert at flere kalver mistet livet. Siden bestanden nå er under 200 individer, vil det ikke være aktuelt med målretta uttak denne vinteren, sier Myklebust.

Følger bestanden tett

Moskus er en såkalt fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet.I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra ca. 250 dyr. SNO er ansvarlig for å ta ut dyr, dersom det er aktuelt.For å sikre en god forvaltning av moskusen på Dovre, har Statsforvalteren i Trøndelag et ekstra ansvar for å samordne og veilede de ulike aktørene som er involvert. Som en oppfølging av dette har Statsforvalteren utarbeidet en forvaltningsplan som gir oversikt over forvaltningsmål, tiltak, og roller.

Powered by Labrador CMS