Skogsharen synes godt når den fortsatt har vinterpels selv om snøen har forsvunnet.
Skogsharen synes godt når den fortsatt har vinterpels selv om snøen har forsvunnet.

Haren får utfordringer med fargen når klimaet endrer seg

Forskning fra Høgskolen i Innlandet viser at kortere snøvintre i Norge gjør at skogsharer har feil farge større deler av året

Publisert

Skogsharen skifter fra hvit farge om vinteren, til brun farge om sommeren. Målet for haren er å gå mest mulig i ett med omgivelsene.

For første gang i Norge er det dokumentert at haren ikke klarer å tilpasse seg like fort som klimaet endrer seg.

– Vi undersøkte sammenhengen mellom en kortere vinterlengde over de siste 60 årene og tidspunkt for draktskifte hos hare. Vi fant at de områdene som hadde størst nedgang i antall snødager gjennom vinteren, var de områdene harene hadde flest dager gjennom året med feil farge, sier Allan William Stokes.

Rett før sommeren forsvarte han doktorgraden sin om dette temaet på Høgskolen i Innlandet – den første doktorgraden i Norge på hare.

Mange bildebevis

Denne forskningen har blitt til i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og med Stokes sin veileder, Simen Pedersen, førsteamanuensis på Institutt for skog- og utmarksfag på høgskolen, og mangeårig hareforsker.

Forskerne har klassifisert og gått igjennom cirka 10.000 bilder av harer tatt av NINAs 700 viltkameraer over store deler av Norge. Bildene er fra de siste ti årene.

– Vi har et helt enormt datamateriale, og er veldig fornøyd med at vi fikk tilgang til disse bildene. Det har vært en massiv jobb og vi har fått hjelp av studenter og praksisstudenter som har sittet og klassifisert alle disse bildene, forteller de to hareforskerne.

Med disse bildene har de kunnet gå direkte inn og studere de harene som passerte kameraene sommer som vinter. Ut fra når bildet var tatt har man kunnet se etter farge på haren, og om det var snø eller ikke på bakken.

Viser tydelig klimaendringene

Det er stor variasjon i Norge når det gjelder hvor mange dager haren har feil farge, viser den nye doktorgraden.

Det er mange områder som ikke har sammenhengende snødekke gjennom vinteren lenger. Spesielt langs kysten i sør har haren feil farge lenge. I innlandet og i høyden har den feil farge færrest dager.

– Vi har kunnet tenke oss til at det er sånn, men dette er første gang det er dokumentert når dette skjer helt konkret og at vi har sett dette mønsteret, ifølge Simen Pedersen.

– Hva er konsekvensene av at haren ikke klarer å henge med på klimaendringene?

– Vi antar at hvis du er hvit på bar bakke, er du mer utsatt for å bli tatt av rovdyr. Vi har ikke tall på dette, men vi har et merkeprosjekt på gang der vi skal se på overlevelse opp mot draktfarge, for å finne ut av dette også, forteller han.

Klarer haren å tilpasse seg?

Skogsharen i Norge klarer altså ikke å tilpasse tidspunktet for draktskiftet like fort som klimaet endrer seg.

Men fremtiden er ikke helt mørk for haren. Allan William Stokes kan fortelle at vi i Norge har en underart av skogshare som muligens har gjort tilpasninger som er verdt å merke seg.

– En hare som kalles Jærhare eller blåhare skifter til en blågrå pels om vinteren i stedet for snøhvit. Dette antas å være en tilpasning til mildere vintre med variabelt snødekke, ettersom harer med denne pelsfargen er mer sannsynlig å være kamuflert i områder med begrenset snødekke, forteller han.

Det er 21 ulike arter i verden som skifter pels fra vinterhvit til sommerbrun, og motsatt.

Forskerne på Høgskolen i Innlandet skal se videre på om haren gjør adferdsmessige tilpasninger til den nye tilværelsen. Forskning som Simen Pedersen har gjort sammen med kollegaer fra Skottland og USA kan tyde på at haren i Skottland ikke gjør det. Den er ikke klar over sin egen farge. Det er vanskelig å si hvor overførbart dette er til norske forhold.

– Det kan hende, i forhold til det med klimaendringer, at haren kan endre tidspunkt for når den skifter pels, men det vi har funnet så langt er at haren ikke klarer å tilpasse seg like raskt som klimaet endrer seg og vinteren blir kortere, forteller Pedersen.

– Når det gjelder det store bildet, illustrerer dette her effekten som framtidige klimaendringer sannsynligvis vil ha på mange arter, avslutter Allan William Stokes.

Powered by Labrador CMS