Dårlig fangst og lite laks i elevene kan føre til at laksefisket stanses.
Dårlig fangst og lite laks i elevene kan føre til at laksefisket stanses.

Kan bli stans i laksefiske grunnet lite laks

Laksefisket kan bli stanset i deler av landet på kort varsel som følge av rapporter om svært lite laks hittil i år. Norske Lakseelver er kritisk til det grepet.

Publisert Sist oppdatert

– Foreløpige tall fra elvene tyder på svært lave fangster av den rødlistede atlantiske laksen de aller fleste steder i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Dersom laksefisket stanses, er det mest aktuelt i elver med mye stor laks fra grensen mot Sverige i sør til og med Trøndelag, samt stans i sjølaksefiske på samme strekning.

Direktoratet er særlig bekymret for elver der større laks utgjør en vesentlig del av bestanden. Fangsttallene tyder på at det kan bli for lite fisk på gyteplassene, ifølge Hambro.

– Drastisk grep

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, er kritisk til at direktoratet vurderer å stanse laksefiske i enkelte elver og mener det ville vært et drastisk grep.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre Miljødirektoratet til å se på muligheter for et svært begrenset overvåkingsfiske for å sikre både informasjon til bestandsovervåking og uttak av rømt oppdrettslaks, sier han.

Dette gjelder i trøndelagsområdet på grunn av Lerøy-rømningen i mai. Norske Lakseelver mener sjølaksefisket på blandede bestander må stoppes umiddelbart.

Blant de dårligste sesongene

Ifølge Miljødirektoratet er laksesesongen så langt i år blant de dårligste som har vært, med fangst langt under hva som er normalt.

Den påstanden er ikke Evensen med på. Han viser til at fjoråret var langt verre. I elevene i Møre og Romsdal var laksefisket nær halvert i fjor.

– Fjoråret var det dårligste laksefiskeåret noensinne, og foreløpige fangsttall når ikke 2023 til knærne en gang, sier han.

Powered by Labrador CMS