Retten til å tenne bål er en viktig del av allemannsretten i Norge, men det er viktig å sette seg godt inn i bålreglene.

Det nasjonale bålforbudet starter på mandag

15. april starter det generelle bålforbudet for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, dersom forholdene tilsier det.

Publisert Sist oppdatert

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn.

Under bålforbudet er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål, bålpanner, bruke engangsgrill eller annen åpen ild, i utmark. Forbudet gjelder all utmark, altså i skog, på lyng, gress, snaufjell, holmer og i strandområder.

Flest branner under bålforbudet

Bare i 2023 var det 1253 skog- og gressbranner i Norge, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av disse fant sted i perioden med bålforbud.

– Om sommeren er det ofte tørt og da kan selv en liten glo fra et bål fort spre seg til en stor brann, som kan skape farlige situasjoner og gjøre stor skade. Det er gode grunner til at bålforbudet finnes, og vi har alle et ansvar for å forhindre brann i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Se etter godkjente bålplasser

Setter en seg godt inn i lokale forhold og regler, finnes det likevel muligheter for å oppleve bålkos, også i tiden framover.

– Reglene åpner for at du kan tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel der det fortsatt er mye snø eller etter store mengder nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, sier Lier.

I tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

– Sjekk alltid på din kommunes nettsider for lokale regler, og vurder værforholdene nøye før du tenner opp, oppfordrer Lier.

Powered by Labrador CMS