Om Friluftsliv

Utgiver

Friluftsliv multimedia as 

Postboks 3, 7221 Melhus – Norge 

Telefon: 924 47 645 

 E-post: redaksjonen@friluftsliv.no 

Redaksjon

Ansv. Redaktør: Bjørn A. Esaissen 

E-post: redaksjonen@friluftsliv.no 

Daglig leder: Bjørn A. Esaissen 

Journalist: Steinar Væge 

E-post: steinar@fjellmann.no 

Abonnementservice

Telefon: 400 00 780 

E-post: abo@friluftsliv.no 

Annonser

Telefon: 482 12 700 

E-post: bjorn.alver@07.no 

Annonser sendes til e-post: redaksjonen@friluftsliv.no 

Digital utgave

Produsert av 07 Media

Trykt utgave

Friluftsliv er medlem i Fagpressen, og er opplagskontrollert.
Magasinet trykkes i Norge, og er Svanemerket.