Nyhetsarkiv

25-årsjubileum

25-årsjubileum Magasinet Friluftsliv er inne i 25. årgang. I den anledning gir vi ut et ekstra stort sommernummer nå i juni. Jubileumsutgaven av magasinet Frilu…

Pakkeliste for lang vintertur

Pakkeliste for lang vintertur Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på …

Vil du samle inn jervskit i vår?

Vil du samle inn jervskit i vår? Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver ka…

Ny rødliste for truete arter

Ny rødliste for truete arter For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut. Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som kommer tilba…

Naturen ble møteplassen

Naturen ble møteplassen Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien. Foto: Steinar Væge I undersøkelsen gjennomført av IPO…

Friluftslivets koronavettregler

Friluftslivets koronavettregler Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen og utarbeidet ni koronavettregler. Foto: Ste…

Bålforbud fra 15. april

Bålforbud fra 15. april Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft i Norge, men noen steder vil det fremdeles være lov å tenne bål - så lenge du bruker h…

Vindkraftselskap anmeldt

Vindkraftselskap anmeldt Norges Miljøvernforbund (NMF) leverte nylig en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl. AVR…

Vindmøller dreper ørner

Vindmøller dreper ørner Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe som betyr at det er straffbart å drepe ørn, enten det er med skytevåpen, feller, gift eller på…

Vintertelting

Vintertelting Å bo i telt på vinteren eller om våren er ikke så dramatisk eller kaldt som mange vil ha det til. Med de riktige forberedelsene på plass kan du få…