Nyhetsarkiv

FRIVILLIG OPPRYDDING

FRIVILLIG OPPRYDDING En spørreundersøkelse i regi av Hold Norge Rent viser at hele 35 % av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i…

Utstilling av friluftsklær

Utstilling av friluftsklær Ved Norsk fjellsenter i Lom vil det fram til 10. oktober være en temporær utstilling med fokus på friluftsklær i «gamle dager» og nå.…

Marmorslottet slites

Marmorslottet slites I utkanten av Mo i Rana ligger Marmorslottet. Et fantasislott bygget av naturen selv gjennom årtusener. Men tusenvis av besøkende har ført …

Pakkeliste for lang fottur om sommeren

Pakkeliste for lang fottur om sommeren Denne pakkelista gjelder for lang sommertur med minimum tre overnattinger i telt. Er det flere som er sammen på turen, er…

Verdens fineste kyststrekning

Verdens fineste kyststrekning Kysten fra Bergen til Kirkenes byr på mektige naturinntrykk, kjente steder og bortgjemte perler. Bli med på en guidet tur gjennom …

NYTT TELTMERKE

NYTT TELTMERKE I fjor ble over 150 års samlet erfaring med høykvalitets fjelltelt satt i arbeid. Resultatet er modellen Trollheimen, og med den introduserer vi …

Fikk laks på 19,5 kilo

Fikk laks på 19,5 kilo På sin aller første fisketur fikk Anne Glømmen en laks på 19,5 kilo. 16. mai var søstrene Berit Glømmen og Anne Glømmen ute og rodde på v…

25-årsjubileum

25-årsjubileum Magasinet Friluftsliv er inne i 25. årgang. I den anledning gir vi ut et ekstra stort sommernummer nå i juni. Jubileumsutgaven av magasinet Frilu…

Pakkeliste for lang vintertur

Pakkeliste for lang vintertur Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på …

Vil du samle inn jervskit i vår?

Vil du samle inn jervskit i vår? Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver ka…

Ny rødliste for truete arter

Ny rødliste for truete arter For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut. Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som kommer tilba…

Naturen ble møteplassen

Naturen ble møteplassen Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien. Foto: Steinar Væge I undersøkelsen gjennomført av IPO…