Nyhetsarkiv

Verdens fineste kyststrekning

Kysten fra Bergen til Kirkenes byr på mektige naturinntrykk, kjente steder og bortgjemte perler. Bli med på en guidet tur gjennom 2000 kilometer med fantastiske…

NYTT TELTMERKE

I fjor ble over 150 års samlet erfaring med høykvalitets fjelltelt satt i arbeid. Resultatet er modellen Trollheimen, og med den introduserer vi også BARENTS so…

Fikk laks på 19,5 kilo

På sin aller første fisketur fikk Anne Glømmen en laks på 19,5 kilo. 16. mai var søstrene Berit Glømmen og Anne Glømmen ute og rodde på vårelva Bjøra i Overhall…

25-årsjubileum

Magasinet Friluftsliv er inne i 25. årgang. I den anledning gir vi ut et ekstra stort sommernummer nå i juni. Jubileumsutgaven av magasinet Friluftsliv får du r…

Pakkeliste for lang vintertur

Bjørn A. Esaissen Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på turen og hvo…

Vil du samle inn jervskit i vår?

Tekst: Redaksjonen i Friluftsliv Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver ka…

Ny rødliste for truete arter

Tekst og foto: Redaksjonen i Friluftsliv For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut. Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som …

Naturen ble møteplassen

Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien. Foto: Steinar Væge I undersøkelsen gjennomført av IPOS, svarer 61 prosent at …

Friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen og utarbeidet ni koronavettregler. Foto: Steinar Væge De ni reglene er: Velg…

Bålforbud fra 15. april

Bjørn A. Esaissen Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft i Norge, men noen steder vil det fremdeles være lov å tenne bål - så lenge du bruker hodet. …

Vindkraftselskap anmeldt

Redaksjonen i Friluftsliv Norges Miljøvernforbund (NMF) leverte nylig en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl. AV…

Vindmøller dreper ørner

Steinar Væge Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe som betyr at det er straffbart å drepe ørn, enten det er med skytevåpen, feller, gift eller på annen måte…