Oppdaterte råd for natur og friluftsliv i barnehage, SFO og skole

Det er et politisk mål at barn i Norge skal ha mer uteundervisning og lære mer om friluftsliv. Slik kan ansatte i skoler, barnehager og SFO lykkes.

Det å ta barna med ut i naturen gir mer variert læring, bedre miljø og mer trivsel

Istock/Kukurund

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk Friluftsliv, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, kartlagt hva som hindrer og fremmer bruken av naturen som lærings- og aktivitetsarena.
Resultatet er tre nye veiledere, som nå er tilgjengelig for nedlasting

Sendt til alle skoler, barnehager og SFO

– Vi har intervjuet erfarne pedagoger, barnehage- og skoleledere og andre viktige aktører fra hele landet. De har vært rause og delt av den verdifulle kunnskapen de sitter på. Nå deler vi den videre med alle som er nysgjerrige på å bruke naturen mer aktivt i sitt arbeid med barn, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Målgruppen er lærere, barnehage- og SFO-ansatte, pedagoger og andre som jobber med barn og unge.

Enkle møter med naturen

Når vi snakker om å bruke naturen i skole, barnehage og SFO handler det først og fremst om nære og hverdagslige naturmøter, som underbygger temaene og aktivitetene man jobber med.Hovedfunnene til Norsk Friluftsliv er delt inn i seks hovedtemaer som går igjen i alle de tre veilederne

• Forankring i styringsdokumenter
• Forankring hos ledelsen
• Kunnskap, kompetanse og trygghet hos de ansatte
• Tilgjengelig natur og nærnatur
• Kulturen på arbeidsplassen
• Den viktige forskningen

Under hvert tema får lærere, barnehageansatte og ansatte i SFO tips, inspirasjon og fakta som kan hjelpe dem å bruke naturen oftere.

Vi håper de nye veilederne blir omfavnet av skoler, barnehager og SFO over hele landet. Hverdagen der er enormt viktig for barnas faglige, sosiale og også personlige utvikling, og naturen er en fantastisk arena for å jobbe med dette, sier Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier.