Økt bruk av natur og friluftsliv kan spare samfunnet for store beløp

I forbindelse med årets Camp Villmark inviterer NOVA Spektrum til en helt ny møteplass for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan bruke natur og friluftsliv for å oppnå bedre folkehelse. Prosjektleder Per Anders Iversen peker på at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til økningen i sykefraværet, og mener det er mulig å spare store beløp på samfunnsnivå ved økt bruk av friluftsliv i det forebyggende helsearbeidet.

Økt bruk av natur og friluftsliv til forebyggende folkehelsearbeid kan spare samfunnet for store beløp

NOVA Spektrum

De siste årene har Camp Villmark utviklet seg til å bli et av Norges største publikumsarrangement innen jakt, fiske og friluftsliv med mer enn 20 000 besøkende i løpet av tre dager. Nå utvides arrangementet med en egen dagskonferanse som har fått navnet FRISK I FRILUFT. Formålet med konferansen er å skape en ny møteplass for alle som ønsker å lære mer og dele erfaringer om hvordan man kan bruke natur og friluftsliv for å oppnå bedre folkehelse.
Initiativet til den nye møteplassen tar form av et samarbeid mellom NOVA Spektrum, Senter for psykisk helse, NFUT, Stiftelsen Medvandrerne, NAPHA, ABC for god psykisk helse og KORUS.

Psykiske lidelser koster oss flere millioner i tapte dagsverk hvert år

Prosjektleder for Camp Villmark Per Anders Iversen er selv en aktiv friluftentusiast, og mener naturen er den beste arenaen å forebygge folkehelseutfordringer i befolkningen på. Iversen er samtidig tydelig på at han mener det haster med tiltak som kan bidra til at flere kan mestre eget liv på en best mulig måte og oppleve høy grad av livskvalitet. - Tall fra NAV og SSB for 2023 viser at sykefraværet i Norge øker, og at sykefraværet som følge av psykiske lidelser var blant det som økte mest. Ifølge NAV koster dette sykefraværet oss flere millioner tapte dagsverk hvert år. Gjennom vårt nye initiativ håper vi at enda flere kommuner, organisasjoner, skoler og andre fagmiljøer med ansvar for forebyggende helsearbeid blir inspirert og motivert til å bruke friluftsliv for å fremme livskvalitet og livsglede i befolkningen. I beste fall kan dette spare samfunnet for store beløp hvert år, sier Iversen. 

Psykolog med sovepose

Ved siden av forskere og fagpersoner, vil også flere kjente profiler dele av sin kunnskap og sine erfaringer på konferansen FRISK I FRILUFT. Blant disse er Johanne Refseth som står bak boken Psykolog med sovepose. Også Are Leirstein, grunnlegger og daglig leder i foreningen Medvandrerne, er blant innlederne på konferansen.I forbindelse med årets Camp Villmark inviterer NOVA Spektrum til en helt ny møteplass for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan bruke natur og friluftsliv for å oppnå bedre folkehelse.  

Prosjektleder Per Anders Iversen peker på at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til økningen i sykefraværet, og mener det er mulig å spare store beløp på samfunnsnivå ved økt bruk av friluftsliv i det forebyggende helsearbeidet. De siste årene har Camp Villmark utviklet seg til å bli et av Norges største publikumsarrangement innen jakt, fiske og friluftsliv med mer enn 20 000 besøkende i løpet av tre dager. Nå utvides arrangementet med en egen dagskonferanse som har fått navnet FRISK I FRILUFT. Formålet med konferansen er å skape en ny møteplass for alle som ønsker å lære mer og dele erfaringer om hvordan man kan bruke natur og friluftsliv for å oppnå bedre folkehelse. Initiativet til den nye møteplassen tar form av et samarbeid mellom NOVA Spektrum, Senter for psykisk helse, NFUT, Stiftelsen Medvandrerne, NAPHA, ABC for god psykisk helse og KORUS. 

Psykiske lidelser koster oss flere millioner i tapte dagsverk hvert år

Prosjektleder for Camp Villmark Per Anders Iversen er selv en aktiv friluftentusiast, og mener naturen er den beste arenaen å forebygge folkehelseutfordringer i befolkningen på. Iversen er samtidig tydelig på at han mener det haster med tiltak som kan bidra til at flere kan mestre eget liv på en best mulig måte og oppleve høy grad av livskvalitet. - Tall fra NAV og SSB for 2023 viser at sykefraværet i Norge øker, og at sykefraværet som følge av psykiske lidelser var blant det som økte mest. Ifølge NAV koster dette sykefraværet oss flere millioner tapte dagsverk hvert år. 

Gjennom vårt nye initiativ håper vi at enda flere kommuner, organisasjoner, skoler og andre fagmiljøer med ansvar for forebyggende helsearbeid blir inspirert og motivert til å bruke friluftsliv for å fremme livskvalitet og livsglede i befolkningen. I beste fall kan dette spare samfunnet for store beløp hvert år, sier Iversen. Per Anders Iversen er prosjektleder for FRISK I FRILUFT. Ved siden av forskere og fagpersoner, vil også flere kjente profiler dele av sin kunnskap og sine erfaringer på konferansen FRISK I FRILUFT. Blant disse er Johanne Refseth som står bak boken Psykolog med sovepose. Også Are Leirstein, grunnlegger og daglig leder i foreningen Medvandrerne, er blant innlederne på konferansen.Johanne Refseth er en av årets foredragsholdere på FRISK I FRILUFT.

Stort behov for en felles møteplass

En av hovedutfordringene knyttet til natur og friluftsliv i forebyggende helsearbeid er mangelen på felles møteplasser for erfaringsdeling på tvers av alle som har dette som fagfelt. Ofte er det små fragmenterte miljø innenfor hver kommune eller organisasjon som har kunnskap om dette. Per Anders Iversen mener dette tilsier at FRISK I FRILUFT er en møteplass det er behov for:- Det er stort behov for en felles møteplass for alle som jobber med natur og friluftsliv som del av sitt forebyggende helsearbeid. Gjennom å dele kunnskap og innsikt kan alle bli enda bedre til å se mulighetene innenfor dette fagområdet. I tillegg sørger vi for at personene innen fagfeltet finner hverandre. Relasjonsbygging på tvers er viktig for å unngå at hvert fagmiljø selv må prøve og feile seg frem til de beste metodene og løsningene på det forebyggende helseområdet, avslutter Iversen.