SØPPELEKSPEDISJON

Denne sommeren reiser Hold Norge Rent og In the Same Boat på søppelekspedisjon til Island og Færøyene. Ekspedisjonen inngår i Hold Norge Rents arbeid mot forsøpling i Norden og Arktis.

Søppelrydding på Island.

Tekst og foto: Hold Norge Rent

Veraldarvinir/Worldwide Friends rydder langs Islands kyst
Med støtte fra Norrøna setter Hold Norge Rent og In the Same Boat kursen mot Island og Færøyene 20. juli 2023.

Hold Norge Rent reiser til Island for å delta på ryddeaksjoner sammen med søsterorganisasjon Veraldarvinir/Worldwide Friends og for å bidra til kartlegging av forsøpling i områder som tidligere ikke har vært undersøkt.

- Målet med denne ekspedisjonen er å innhente mer kunnskap om forsøpling i arktiske områder. Vi skal blant annet ta vannprøver for mikroplast under overfarten fra Norge til Island og når vi seiler fra Island til Færøyene, sier prosjektleder Carl Pedersen.

Søppelekspedisjonen er en del av Arctic Cleanup som er et samarbeidsprosjekt mellom Hold Norge Rent, Ocean Conservancy og lokale ryddemiljøer i Arktis. Prosjektet ligger under Arktisk råds program «Protection of the Arctic Marine Environment» og støttes av Klima- og miljødepartementet.

- Besøket på Færøyene inngår i vårt nettverksarbeid for frivillig opprydding i Norden og skal bidra til å styrke det nordiske samarbeidet mot marin forsøpling, sier Pedersen.

Norge og Færøyene er begge medlemmer av Nordic Coastal Clean Up-nettverket som arbeider for å styrke frivillig opprydding i Norden. Nettverkets arbeid støttes av Nordisk ministerråd.

In the Same Boat er medlemmer av Hold Norge Rent og arbeider til daglig med rydding av søppel sammen med frivillige fra hele verden. På denne ekspedisjonen skal organisasjonen både stå for selve seilasen med seilbåten Fonn og delta i opprydding langs kysten av Island og Færøyene.

Fonn har forventet ankomst i Stöðvarfjörður 26. juli og seiler videre langs Islands kyst for rydding og kartlegging i Siglufjörður og Hrútafjörður før tentativ ankomst i Reykjavik 14. august. Deretter går ferden videre til Færøyene.

Ekspedisjonen kan følges på marinetraffic.com.