NY DAGLIG LEDER

Paul Waaler (54 år) er ansatt som ny daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund.

Han har bakgrunn som biolog, og kommer til organisasjonen med solid ledererfaring og organisasjonserfaring fra legemiddelindustrien.

Styret er veldig glade for at Paul Waaler har takket ja til å lede Friluftsrådenes Landsforbund fremover:
- Paul har vist en veldig presis forståelse for hva som er viktig i friluftsrådenes arbeid fremover. Hans erfaring med folkehelse og forebygging, hans lederegenskaper og klartenkte strategiske tilnærming vil være svært verdifullt i arbeidet fremover med å samle de gode kreftene og styrke synliggjøringen av friluftsliv. Nå ser vi frem til å få Paul ombord, og er veldig glade for at han vil være til stede allerede på årsmøtet i juni, sier styreleder Vebjørn Krogsæter på vegne av et enstemmig styre.

Biologen som spesialiserte seg på landskapsvern og leverte en hovedfagsoppgave om kulturlandskapet på Lygra, har i 25 år innehatt en rekke roller i farmasiens virksomheter og organisasjoner. Paul Waaler har erfaring med langsiktig strategiarbeid, organisasjonsutvikling og samfunnskontakt fra roller som landssjef og kommersiell leder, og han har hatt utstrakt HR-ansvar og ledet store personalgrupper. Nå er han klar for å bruke sine erfaringer i et felt som står hans samfunnsengasjement nært:

- Friluftsrådene er sentrale i å tilrettelegge og stimulere til mer friluftsliv, over hele landet. Norge har en fantastisk variert og tilgjengelig natur. Å bidra til økt bruk av norsk natur og friluftsliv på nasjonalt nivå, og samtidig samarbeide med alle de 28 friluftsrådene lokalt er en drømmejobb for meg! Jeg har jobbet med innovative legemidler i 25 år, og de er viktige for folkehelsa. Minst like viktig er forebygging av sykdom, og der står økt fysisk aktivitet helt sentralt. Nå gleder jeg meg til å bli kjent med både teamet i landsforbundet, alle rådene, og de mange som jobber for gode opplevelser ute, sier Paul Waaler, påtroppende daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund.

Paul Waaler tiltrer stillingen som daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund 21. august.