EFFEKT AV HOGGORMBITT

Mennesker som blir bitt av hoggorm får som regel bare en forbigående reaksjon, og er sjelden livstruende.

Foto: Steinar Væge

Enkelte mennesker kan likevel reagere kraftigere, og ved alvorlige symptomer som svimmelhet, oppkast, hjertebank og bevisstløshet, bør man ringe 113. Inntil man får hjelp bør bittstedet holdes høyt og i ro (barn bør bæres).
Det skal ikke skjæres, klemmes eller suges i bittet, slik det heter i utbredte råd på folkemunne.
I 30 prosent av bittene sprøytes det ikke inn gift og er ufarlig.