ALLEMANNSRETTEN PÅ TikTok

Organisasjonen Norsk Friluftsliv vil i sommer spre nyttig informasjon om allemannsretten på TikTok.

Foto: Steinar Væge

Det er to ungdommer med interesse for friluftsliv som gjennom sommeren på vegne av NF skal lage videoer med nyttig informasjon om allemannsretten.
Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og brukes gjerne som en samlebetegnelse på rettigheter vi har til fri bruk av naturen.