PÅ TOKT FOR KLIMA OG MILJØ

Natur og Ungdom, Norges største miljøorganisasjon for unge, inviterer til storslått sommereventyr.

Mange mellom 16 og 25 år kan sommeren 2023 være med et stort antall ungdommer og seile langs norskekysten med Fullriggeren Sørlandet for å lære mer om klima og miljø.

I år skal Natur og Ungdom seile med det gamle seilskipet Sørlandet gjennom prosjektet Ungdommens Miljøskute. Om bord får deltakerne ta del i det spennende arbeidet om bord på skuta, samtidig som de lærer om naturen og de største klima- og miljøutfordringene som finnes.

Miljøskuta vil ha et stort fokus på havet og hvor fantastisk og viktig det er. Som deltaker på Ungdommens Miljøskute vil du få dykke i havet, plukke søppel langs strender, besøke bedrifter langs kysten og møte spennende eksperter på ulike fagfelt. Du får lære mer om hvordan man påvirker i demokratiet og får erfaring med å selv arrangere debatter, konserter, ungdomsmøter og formidle innhold på sosiale medier.

Ekspedisjonen starter i Kristiansand 26. juni og er delt opp i to etapper på omtrent elleve dager. Skipet seiler opp til Ålesund, får en ny deltakergruppe om bord og reiser videre ned til Fredrikstad.

Underveis stopper Miljøskuta i flere havner og skal arrangere spennende opplegg for å skape oppmerksomhet rundt aktuelle klima- og miljøsaker.

Påmeldingsfristen for deltakelse er dessverre ute, men følg med på nettsiden for info om hva du kan bli med på i havnene skuta er innom!

Les mer på: nu.no/miljøskuta