NYE REGLER PÅ SVALBARD

Nå skal ferdselen på Svalbard strammes inn. Miljødirektoratet anbefaler at skip kan ha maksimalt 200 passasjerer ombord, og at minsteavstanden til isbjørn skal være 500 meter.

Mange steder på Svalbard er preget av økt ferdsel.

Tekst: Bjørn A. Esaissen
Foto: Steinar Væge

I verneområdene kan ilandstigning kun skje på 43 utvalgte steder. Stedene som er valgt ut, skal ifølge Miljødirektoratet være i stand til å takle økt ferdsel. (I tillegg til disse 43 lokalitetene, er det fortsatt adgang for ilandstigning utenom verneområder og i verneområdene i Isfjorden).

Skip som seiler i verneområdene kan ha maksimalt 200 passasjerer ombord. I dag er det ingen begrensninger i passasjertallet for skip som seiler langs vestkysten av Svalbard.
Det foreslås et forbud mot å oppsøke isbjørn, og det skal innføres en avstandsgrense på 500 meter. Man må også holde minst 150 meters avstand til hvalross.
Det blir forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på flere utvalgte fjorder.
Det blir forbudt å fly med droner i verneområder og ved fuglefjell.

I 2019 gikk turister i land på 224 ulike steder, viser tall fra Sysselmesteren. Det har vært en stor økning i registrerte ilandstigninger fra cruiseskip. I 1996 ble det registrert 29 600 ilandstigninger på Svalbard. I 2019 hadde tallet økt til 108 000.
I fjor var det mer enn 80 båter som drev kommersiell reiselivsaktivitet på Svalbard, noe som er rekord, ifølge Sysselmesteren. Til sommeren ventes det minst like mange fartøy til øygruppa.

Utviklingen har lenge bekymret vernemyndighetene. Å bevare Svalbards særegne natur er nemlig et av de overordnede målene for den norske svalbardpolitikken.
Derfor må ferdselen på Svalbard reguleres langt strengere, går det fram av en anbefaling som Miljødirektoratet nylig har sendt til regjeringen.

Mange steder på Svalbard er preget av økt ferdsel. På toppen kommer klimaendringene, som forsterker behovet for innstramminger. Det er en del dyrearter som sliter på grunn av endret klima, og det gjør dem ekstra sårbare for økt turisme.

Reiselivet er forståelig nok sterkt kritisk til forslaget. Protestene fra reiselivet var kraftige da utkastet til nye miljøregler ble sendt ut på høring i 2021. Forslagene rammer turistnæringen svært hardt. Det vil medføre store økonomiske og praktiske konsekvenser.

Hurtigruten Svalbard er kritisk, og kaller forslaget for «dårlig nytt», skriver NRK.