ÅRETS VILLBLOMST 2023

Norsk Botanisk Forening hadde denne gang mange vakre kandidater til tittelen Årets villblomst 2023. Det ble marianøkleblom (Primula veris) som med en marginal overvekt stakk av med årets gjeveste tittel.

Marianøkleblom.

Tekst og foto: Eli Bondlid

Marianøkleblom er kommuneblomst for Råde kommune i Østfold og Ørland kommune i Trøndelag.
Marianøkleblom er en flerårig plante med bladrosett og en 20–30 cm høy blomsterstengel med gule, hengende blomster i skjerm. Den blomster i mai–juni. Hyggelig å tenke på i disse vinterdager med snø og kulde.
Marianøkleblom har såkalt dimorf heterostyli; det vil si at blomstene finnes i to ulike typer. Noen planter har lange, andre har korte grifler. Heterostyli er en raffinert måte plantene benytter for å sikre krysspollinering – at ikke pollen fra samme individ treffer eget arr. Insekter som besøker en langgriflet blomst får plassert pollenet på hodet slik at den bare kan feste det på arret til en kortgriflet blomst, og motsatt.

Marianøkleblom vokser i tørre enger, skogkanter og åpen skog på baserik grunn. I områder med kalkfattig berggrunn vokser den ofte rikelig på skjellsandavsetninger nær kysten.
Marianøkleblom og andre plantearter med bladrosett i bakkenivå er avhengig av god lystilgang for å trives. Derfor greier den seg best i kortvokst vegetasjon. På areal som er i ferd med å gro igjen vil den etterhvert tape i konkurransen med andre planter og bli borte. Derfor er den også i markert tilbakegang mange steder der beitedyr og slåtteredskap ikke lenger bidrar til å holde høyvokst vegetasjon borte.
Marianøkleblom har en sørøstlig utbredelse i Norge, med flest forekomster i lavlandet østafjells og i områdene rundt Trondheimsfjorden. Den finnes ellers spredt langs kysten nord til Nordland. Totalutbredelsen omfatter de fleste land i Europa og vestre deler av Asia.