FRILUFTSLIVETS ÅR 2025

I statsbudsjettet er det satt av penger til forberedelse for Friluftslivets år 2025.

Bålkos er en viktig del av friluftslivet.

Tekst og foto: Redaksjonen i Friluftsliv

Siste gang det var Friluftslivets år var i 2015.
Et vellykket Friluftslivets år i 2025 vil kreve langsiktig planlegging og koordinering. Det er derfor satt av prioritert midler til planlegging av året i dette budsjettet.
Friluftslivets år skapte engasjement over hele Norge, og det virket. Etter året 2015 oppga nesten hver fjerde nordmann at de hadde vært mer ute i friluft, enn de ellers ville ha vært.