Årets fugl 2023

Tårnseiler ble nylig kåret til Årets fugl for 2023.

Seilerne kan bli gamle; den eldste merkete fuglen, en alpeseiler, ble 26 år. En tårnseiler ble 21 år.

Tekst og foto: Eli Bondlid

Akkurat nå befinner nok denne tårnseileren seg i Sør-Afrika. De kommer sent, ofte i slutten av mai. Og de drar tidlig, helst i slutten av august. Sør for ekvator lever de nå som luftbårne nomader, alltid på vei mot områder der regn har falt og satt fart på insektlivet. Ingen andre fugler er så suverent tilpasset et liv på vingene som seilerne. Tårnseilerne henter all mat fra lufta og kan til og med sove, pusse fjærdrakten og pare seg i flukt. Når de farter rundt på næringssøk, er farten opp mot 90 km/t. Og de er blant de vanskeligste fuglene å fotografere. De er mesteparten av sitt liv på vingene. Det er beregnet at en tårnseiler flyr rundt 200 000 km per år, noe som tilsvarer mellom fire og fem ganger rundt jorda. Hvis du trodde at tårnseileren er en svale, tok du feil. For tårnseileren tilhører seilerfamilien.
Tårnseileren står nå i kategori «nær truet» NT på Norsk rødliste for arter 2021.
BirdLife Norge har for 2023 valgt tårnseiler som årets fugl, og håper derved å kunne øke kunnskapsnivået om tårnseileren gjennom en nasjonal kartlegging. De oppfordrer folk til å registrere observasjoner av tårnseilere på www.artsobservasjoner.no.