TIL TOPPS – Med og uten Drillo

I denne bokas over 200 sider finner du beskrivelse av turer til over 50 topper i «gamle» Buskerud og nordre Vestfold.

Bokas forside

Tekst: Redaksjonen
Foto: Tom Helgesen

De fleste turforslagene er til fots, men noen ganger er de kombinert med sykkel. Her er også noen skiturforslag, gjerne der ski er et mer velegnet framkomstmiddel til toppen enn fjellstøvler og joggesko. Egil Drillo Olsen, sammen med tre turkamerater og kjentmann Tom Helgesen, starta jakten på de høyeste toppene i hver kommune i Buskerud for noen år tilbake. Alder og helse satte imidlertid en stopper for prosjektet som Tom Helgesen fullførte på egenhånd. I tillegg har han tatt med over 30 andre toppturer i boka, alt fra kystnære Høgås i Svelvik og Haraldsfjellet i Hurum, til høyfjellstopper som Blåbergi i Ål og Skogshorn i Hemsedal.

Vanskelighetsgraden på turene varierer veldig fra tur til tur, men kartet og turfaktaene på hvert oppslag viser både antall kilometer og noenlunde tidsforbruk. Noen turer er korte og går langs tydelige turveier og stier, mens andre er lange dagsturer med sparsomt eller ingen merking. Spennvidden på turene er stor, men alle gir store naturopplevelser og god fysisk trening. God tur!

Boka koster kr 398,- og selges i bokhandel. Boka er klar fra ca. 15. november og kan også bestilles på nettsiden til Forlaget Tom & Tom:

https://tomogtom.no