STRIDEN OM NORDKAPP

Kampen om hvem som skal tjene penger på Nordkapp-platået, har rast i mange år.

Globusen på Nordkapp-platået.

Tekst og foto: Bjørn A. Esaissen

I høst bestemte Hålogaland lagmannsrett at Hotellkjeden Scandic ikke lenger kan kreve parkeringsavgift fra besøkende på Nordkapp-platået, uten tillatelse fra kommunen. I tillegg stadfester dommen at hele Nordkapp-platået, inkludert området ved globusen, er utmark i tråd med friluftsloven.

Det anslås at turistene legger igjen mellom 50 til 70 millioner kroner på Nordkapp-platået hvert år, og det er denne "gullgruven" striden står om.

De siste årene har turistene i stadig større antall flokket seg rundt globusen på Nordkapp-platået. I gjennomsnitt besøker nesten 300.000 tilreisende stedet, noe som hvert år genererer billettinntekter på 50 – 70 millioner kroner til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden Scandic. Dette kommer i tillegg til inntekter fra Nordkapp-hallen. Hotellkjeden Scandic har enerett til å kreve inn besøksavgift på Nordkapp-platået, og har hatt dette siden 2014.

Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til vår natur. Dommen bekrefter at Nordkapp-platået er utmark, at parkeringsavgifter krever kommunalt løyve etter friluftslovens § 14. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale saksomkostninger. Dommen bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten.
Scandic på sin side har ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven. Saken har pågått i flere år, og det er ikke sikkert at siste ord er sagt, da Scandic kan anke til Høyesterett.

En god rettssakdom. Men hvorfor skal alle ut til Nordkapp-platået? Knivskjelodden er godt synlig fra Nordkapp-platået, og ligger helt ytterst på Magerøya. Knivskjelodden er Norges og Europas nordligste punkt, og ligger 1.452 meter lenger nord enn Nordkapp. Noe hundre meter lenger ned i veien er det en stor og gratis parkeringsplass for turfolk som vil gå ut til Norges nordligste punkt. Så kan man jo stille spørsmål om hvorfor turistene drar til Nordkapp? Tror de virkelig at det er det nordligste punktet? Naturopplevelsen utpå Knivskjellodden KNUSER jo det man kan se på globus-platået. Å kjøre så langt bare for å komme nær globusen og ikke ta turen ut til det nordligste punktet er mildt sagt underlig.

Mer om Nordkapp og Knivskjelodden kan du lese i Friluftsliv nr. 2020-5, som du finner her på friluftsliv.no