SKIFTER PELS ETTER KLIMAET

Skifte fra vinter- til sommerpels hos fjellreven er mer styrt av temperaturen enn hvor mange timer med lys det er i døgnet.

Fjellrev med sommerpels.

Tekst: Bjørn A. Esaissen
Foto: Steinar Væge

Det tyder på at den sterkt truede arten er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

Den hvite fjellreven skiftet til sommerpels raskere i år med høyere temperatur i april/mai, og når snøen forsvant tidlig. Til sammenligning brukte den blå varianten av fjellrev lengre tid på å skifte fra vinterpels til sommerpels. Pelsfarge gir kamuflasje og dermed beskyttelse mot predatorer, som for eksempel kongeørn.

Sammen med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har Laporte-Devylder skrevet en vitenskapelig artikkel om fjellrevens pelsskifte, basert på masteroppgaven sin. Der så hun på bilder av fjellrev fra viltkameraer i Snøhetta-området på Dovrefjell. Fjellreven finnes i to fargevarianter – de «hvite» som har hvit vinterpels og gråbrun sommerpels, og de «blå» som er mørkebrune både om sommeren og vinteren. Begge fargevariantene skifter fra en tykk vinterpels til en tynnere sommerpels.

For mange arter er evnen til raskt å tilpasse seg sesongvariasjoner avgjørende for overlevelse. Skifte av pels gir både kamuflasje og sørger for riktig kroppstemperatur etter forholdene. Endringer i klimaet kan påvirke skiftet mellom årstidene. Dette kan det føre til misforhold mellom når dyr skifter pels og når snøen forsvinner.

At endringer i pels eller fjærdrakt kommer i utakt med naturen på grunn av klimaendringer har fått mye oppmerksomhet. Et eksempel er haren som er blitt utsatt for mer predasjon fordi den skifter pels for seint i forhold til forholdene på marka: De er fortsatt hvite selv om snøen har smeltet.

Laporte-Devylder analyserte viltkamerabilder fra tidsrommet mai-august i en periode på åtte år og fulgte ulike rever i skiftet fra vinter- til sommerpels. Hvor langt revene var kommet i pelsskiftet fikk en score og ble sammenlignet med datoen bildet var tatt. Dataene ble analysert opp imot klimadata og målinger av snødekke fra værstasjoner i området. Tidspunktet for pelsskifte varierte med tre uker.

Les mer på: www.nina.no/Naturmangfold/Fjellrev