FÅR IKKE TRENE

Mange funksjonshemmede får ikke trene fordi potten til aktivitetshjelpemidler var tømt i februar, og det samme vil skje denne vinteren.

Tekst: Bjørn A. Esaissen
Foto: bardum.no

Funksjonshemmede har rett til støtte til aktivitetshjelpemidler, som sit-ski, piggekjelke og tilpasset sykkel. Men helt siden 2017 har bevilgningene på statsbudsjettet vært for små til å dekke behovet. Ekstra ille ble det i år, da potten var tom allerede i februar. Etter det var det ikke vits i å søke. Fra juli har det heller ikke vært penger igjen til å reparere aktivitetshjelpemidler.

- Funksjonshemmede har rett til å få hjelpemidler til å drive med trening og friluftsliv. Det burde være våre behov som avgjorde hva vi fikk i støtte, og ikke en budsjettramme. Tenk om barn som ble født senere enn mars måned, måtte vente til året etter før de fikk barnetrygd, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

NHF har krevd overslagsbevilgning til aktivitetshjelpemidler, akkurat som til barnetrygd og sykepenger.

- Når regjeringspartiene fremmer friluftsliv for alle og styrking av folkehelsa, må bevilgningene på statsbudsjettet stå i forhold til det. Uten aktivitetshjelpemidler holdes vi utenfor både friluftslivet og folkehelsemålene, sier Tove Linnea Brandvik.

NHF har støtte fra blant andre Norges Idrettsforbund og Beitostølen helsesportssenter i sitt krav til regjeringen.