40.000 «FJØSLAKS» RØMTE

Nylig rømte 40.000 oppdrettslaks fra et anlegg i Sognefjorden. Det kan føre til store konsekvenser for villaksbestanden.

Død oppdrettslaks

Tekst og foto: Bjørn A. Esaissen

Store mengder oppdrettslaks har rømt fra Aller Aqua sitt oppdrettsanlegg i Vadheim i Sognefjorden. Dette er den største rømmingen på flere år, og skjedde lørdag 29. oktober. Oppdrettsanlegget betaler nå fiskere 200 kroner per laks de får fanget og levert tilbake. En lakseelv har allerede fått den rømte oppdrettslaksen fra Sogn på besøk. Nå frykter flere andre at den «stygge gjesten» kommer til deres elv.

Rømminga kan få store konsekvenser for villaksbestanden i elver i området på grunn av genetisk forurensning.

Så langt i år har 17.659 laks, fordelt på 26 rømminger, rømt fra norske oppdrettsanlegg. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet. Lakselus og rømt oppdrettslaks er i dag den største trusselen mot villaksen, som i fjor ble rødlistet.

I Norge er det om lag 450 laksebestander. Norsk institutt for naturforsking og Havforskingsinstituttet har undersøkt 230 av disse. Tallene er nedslående: To av tre bestander er genetisk påvirket av oppdrettslaks. Samtidig er en av tre elver påvist stor genetisk påvirkning.

TØR DU SPISE «FJØSLAKS»?
Niels Christian Geelmuyden har skrevet boken «Sannheten på Bordet», hvor han blant annet tok for seg oppdrettsnæringen. I arbeidet med boken intervjuet han flere som har forsket på oppdrettslaks. De hadde det til felles at de ikke spiser den.
Et grunnproblem består i at oppdrettslaks er en kunstig farget, feilernært, mishandlet og medisinert etterligning av ekte villaks. I oppdrettslaks var det tidligere påvist 23 lite nedbrytbare gifter som lagres i fettvevet og har en halveringstid på 10 år. Giftstoffene rammer særlig barn, unge og ufødte mennesker.
Naturen er innrettet slik at man overtar immunforsvaret til det man spiser. Planter og dyr som fôres med giftstoffer blir lettere syke og mer avhengig av medisiner, og dermed blir også mennesker dette. Vi kan ikke føle oss sikre på at det er bare sunt å spise denne «fjøslaksen».

PÅ LAND
Oppdrettsnæringen er en av miljøverstingene vi har i Norge. Ødeleggelsene og forurensningene i våre fjordsystemer er enorme. Hva om næringa kunne brukt noe av sitt enorme overskudd til å bygge lukkede anlegg på land og redusere den forferdelige forurensninga?

Vil du vite mer om hvordan oppdrettsnæringen i Norge drives? Vi anbefaler alle å lese boka «Den nye fisken».