Mange hoggorm-bitt

Giftinformasjonen melder om at mange flere enn det som er vanlig ble bitt av hoggorm i løpet av sommeren.

Tekst og foto: Steinar Væge

I juli måned ble det for eksempel registrert 173 bitt mot 137 samme måned forrige år. Det er uklart om årsaken er at det er flere hoggormer enn vanlig, eller om det er blitt lavere terskel for å varsle Giftinformasjonen.

Normalt er det ikke nødvendig med legebehandling etter hoggormbitt. De fleste får milde symptomer, men noen får sterkere symptomer og bør behandles av lege, ifølge Giftinformasjonen.