Vil du samle inn jervskit i vår?

Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver kan plukkes opp med plastposer og skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Foto: Steinar Væge

Pressemelding fra Rovdata:
Rovdata analyserer innsamlede skit- og hårprøver for DNA, og resultatene brukes til å overvåke arten i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dyrene.

Ha plastpose klar

– Mange bruker ferien og høytiden ute på tur i skog og fjell. Vi oppfordrer derfor hvert år folk til å ha med seg en plastpose i lomma eller sekken under høytiden, slik at de er klare hvis de finner en jervskit. Vi ønsker kun skitprøver som oppdages ved siden av et jervespor. DNA-analysene av prøver gir oss mye viktig kunnskap om arten over hele Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Resultatene kan blant annet fortelle om prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, hvilke områder den bruker og lever i, og slektskap med andre jerver.

Ta kontakt med SNO

Det pågår årlig en innsamling av jerveprøver over hele landet fra 1. januar og til 1. juni. Det gjøres en betydelig innsats av SNO selv, men innsamlete prøver fra publikum utgjør et viktig bidrag i overvåkingen. 

– Husk at du må ikke ta direkte på skiten. Plastposen skal vrenges rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit, og knytes igjen. Kun én skitprøve per pose og frys ned prøven når du kommer hjem fram mot overlevering til SNO, forklarer Kindberg. Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er svært viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned! 

Avtal overlevering

Alle prøver skal leveres til lokale rovviltkontakter i SNO (lenke). Ta kontakt med SNO lokalt for å avtale overlevering, og husk å ivareta alle smittevernhensyn med tanke på koronavirus.

– Ved overlevering gjelder generelle tiltak for å hindre og begrense smitte av koronaviruset; sørg for å være nøye med håndvasken og sørg for å holde to meter avstand, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder i SNO.

Merk prøvene godt

SNO vil vurdere de innsamlede prøvene, og registrerer aktuelle prøver i Rovbase før prøvematerialet sendes videre til Rovdata.

Før overlevering til SNO er det viktig at du merker prøvene med navn og adresse på prøvefinner, samt informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Denne informasjon kan også ettersendes til SNO per telefon eller e-post.

Les mer om denne saken på: www.rovdata.no