Naturen ble møteplassen

Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien.

Foto: Steinar Væge

I undersøkelsen gjennomført av IPOS, svarer 61 prosent at de har truffet venner eller familie ute i naturen i vinter. Under andre omstendigheter ville de heller truffet disse hjemme, på kafe eller lignende.

Blant Oslo-folk har hele 75 prosent vært sosiale i naturen som følge av korona. Tallene viser også at unge har vært spesielt sosiale ute. Blant de mellom 16 og 24 år har 68 prosent møtt venner og familie utendørs, som de ellers ville møtt andre steder.