varsom.no redder liv

Tjenesten varsom.no ble etablert i 2013, og målet med tjenesten er at ingen skal miste livet i snøskred i Norge.

Hver vinter jobber 100 observatører med å rapportere observasjoner, og i skisesongen utarbeides daglig skredvarsler for 22 regioner. Ukentlig besøker opptil 30.000 nettsiden, der det daglig rapporteres detaljerte varsler og regionale ferdselsråd.

Ca. 100 observatører jobber for skredvarslingen varsom.no med å registrere forhold.

I tillegg til observatørkorpset kan alle andre også bidra med å registrere forhold i nettsiden regobs. I fjor ble det lagt inn nesten 19.000 registreringer i regobs-systemet.