Nyhetsarkiv

Pakkeliste for lang vintertur

Bjørn A. Esaissen Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på turen og hvo…

Vil du samle inn jervskit i vår?

Tekst: Redaksjonen i Friluftsliv Rovdata oppfordrer turfolket til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver ka…

Ny rødliste for truete arter

Tekst og foto: Redaksjonen i Friluftsliv For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut. Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som …

Naturen ble møteplassen

Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien. Foto: Steinar Væge I undersøkelsen gjennomført av IPOS, svarer 61 prosent at …

Friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen og utarbeidet ni koronavettregler. Foto: Steinar Væge De ni reglene er: Velg…

Bålforbud fra 15. april

Bjørn A. Esaissen Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft i Norge, men noen steder vil det fremdeles være lov å tenne bål - så lenge du bruker hodet. …

Vindkraftselskap anmeldt

Redaksjonen i Friluftsliv Norges Miljøvernforbund (NMF) leverte nylig en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl. AV…

Vindmøller dreper ørner

Steinar Væge Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe som betyr at det er straffbart å drepe ørn, enten det er med skytevåpen, feller, gift eller på annen måte…

Vintertelting

Bjørn A. Esaissen Å bo i telt på vinteren eller om våren er ikke så dramatisk eller kaldt som mange vil ha det til. Med de riktige forberedelsene på plass kan d…