Pensum

Nyttig kunnskap for aktive friluftsfolk

Forsøpling fra våt-servietter

Tekst: Redigert Utdrag av Kronikk Fra Norsk Vann og Hold Norge Rent

SØPPEL: Søppel som ikke løser seg opp, som våtservietter, engangskluter, bind og tamponger, kan føre til tette rør.

Foto: Mepex Consult AS

VÅTSERVIETTER: Flere produsenter markedsfører produktene som naturlige eller nedbrytbare og som mulige å skylle ned i toalettet. Dette er både villedende og forvirrende.

Foto: Hold Norge Rent

Over 90 % av nordmenn svarer at de bruker toalettet som avfallsbøtte fra tid til annen, og produkter som er eller som oppfattes som organisk nedbrytbart kastes oftere i toalettet.

Våtservietter og engangskluter som kastes i toalettet, skaper store utfordringer for avløpssystemet og påfører norske kommuner og innbyggere unødvendige kostnader, men når produsentansvaret for våtservietter innføres, anbefaler Miljødirektoratet at disse kostnadene ikke skal omfattes av produsentansvarsordningen.

Når ledningsnettet for avløpsvann tilføres søppel som ikke løser seg opp, som våtservietter, engangskluter, bind og tamponger, kan dette føre til tette rør. Pumper hjelper avløpsvannet frem mot renseanleggene, men belastning blir ofte for stor når våtservietter, engangskluter o.l. klumper seg sammen og surrer seg fast i pumpene. I verste fall blir pumpene ødelagt og må repareres eller skiftes ut. Når rørene tettes eller pumpene stanser, stanser ikke avløpsvannet, og for å unngå at avløpsvannet for eksempel trenger inn i kjellere med de helsemessige og økonomiske konsekvensene som dette kan føre til, er det etablert overløp som leder avløpsvannet vekk. Dermed flommer urenset avløpsvann, inkludert søppel som har havnet i avløpssystemet, ut i nærliggende bekker, elver, innsjøer og fjorder, med potensielt store konsekvenser for natur og miljø, både på kort og lang sikt.

Folkeforskningsdata fra frivillig opprydding viser at ca. fem prosent av søppelet som frivillige rydder, kommer fra bruken av toalettet som avfallsbøtte. Dette havner i naturen grunnet pumpestans og overløp, men også fordi mange renseanlegg ikke har renseteknologi som for eksempel kan fange opp mikroplast fra fiberprodukter. Dermed havner mye av dette i naturen og kan forurenser drikkevannskilder, ødelegger bademiljø og fiskevann eller fører til andre skader på natur og miljø.

Norsk Vann og Hold Norge Rent krever derfor at produsentene av våtservietter, engangskluter o.l. må bidra til å dekke kostnadene som påføres kommunene i forbindelse med forsøpling fra disse produktene i avløpsnettet og renseanlegg. Dette må gjøres gjennom produsentansvarsordningen for disse produktene, som skal tre i kraft innen utgangen av 2024.

Les mer om dette på: holdnorgerent.no

Du må logge inn for å lese videre

Logg inn Jeg abonnerer på magasinet Friluftsliv, og ønsker gratis tilgang til nettutgaven! Jeg ønsker å abonnere* på magasinet Friluftsliv med gratis tilgang til nettutgaven!

* Som ny abonnent for et år eller mer mottar du en velkomstgave, lue i merinoull fra Aclima til en verdi av 399,- med første nr.