Friluft
Dovrefjell

Knalltur i skytefeltet

Denne turen satt som et skudd! Fem flotte aprildager inne i det nyryddete skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell.


Tekst og foto: Bjørn A. Esaissen

GODE DAGER: Været og skiføret var helt perfekt på disse vårdagene på Dovrefjell.

Skytefeltet på hjerkinn

Tekst: Steinar Væge

Den største naturrestaureringa i Norge noen gang, er nå gjennomført. Forsvaret har tilbakelevert naturen til Dovrefjell, nesten i samme stand som da skytefeltet ble etablert på Hjerkinn for snart 100 år siden.

Oppryddingen startet i 2006 og ble avsluttet høsten 2020. På det 5.400 dekar store området som forsvaret har brukt som øvingsområde, er veier og anlegg fjernet. Ved systematiske søk med mannskap, hunder og teknisk utstyr, er det tatt ut 4.666 blindgjengere større enn 20 mm. Det er også fjernet 540 tonn metallskrap og 430 kubikk med treavfall.

For å hjelpe naturen til å ta seg igjen, er det plantet 47.000 vierplanter og sådd 100 dekar med frø som er spesielt for områdets arter. Prislappen på ryddearbeidet ligger på ca. 600 millioner kroner.

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. 15.000 vernepliktige soldater har siden 2006 bidratt til dette. Det som var skytefelt er nå blitt verneområde i ett av Nord-Europas mest verdifulle naturområder. Miljøprosjektet er helt unikt, både i norsk og internasjonal målestokk.

Området ligger på 1.100 – 1.200 meter over havet. For å bringe vegetasjonen tilbake til det opprinnelige, er det samarbeidet med de fremste ekspertene i Norge.

Ifølge forsvaret er tilnærmet hele feltet gjennomgått minst to ganger. Mange steder er saumfart både tre og fire ganger.

Hovedmetoden i ryddearbeidet har vært å gå manngard, der eksperter på eksplosiver har fulgt med på overflateryddingen. Spesialtrente skytefelthunder har også vært i sving på Hjerkinn.

Langs veger og vegskuldre er det gjort tekniske søk. Elver og bekker i tilknytning til noen av anleggene er også gjennomsøkt. Der det har vært nødvendig av hensyn til sikkerheten for mannskapet, er det brukt fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

Forsvaret peker på at det alltid vil være en risiko med gjenliggende blindgjengere på et så stort område hvor det er skutt med skarpt i generasjoner. Men de mener risikoen for å treffe på noe av det blir liten. Sannsynlighetsberegning gjort av Forsvarets forskningsinstitutt viser at sannsynligheten for at en turgåer skulle kunne passere et gjenværende objekt på mindre enn 1 meters avstand i 2021 vil være mellom 0,4 og 1,2 prosent.

Hjerkinn skytefelt har vært det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005. Skytefeltet er også blitt benyttet av allierte nasjoner. Det ble vedtatt nedlagt i 1999.

I 2008 slapp et F16 jagerfly den siste bomben i feltet, og satte dermed punktum for bruken av skytefeltet på Hjerkinn.

Avslutningen av tilbakeføringen til naturen ble markert 16. september 2020 på Viewpoint Snøhetta.

Du må logge inn for å lese videre

Logg inn Jeg abonnerer på magasinet Friluftsliv, og ønsker gratis tilgang til nettutgaven! Jeg ønsker å abonnere* på magasinet Friluftsliv med gratis tilgang til nettutgaven!

* Som ny abonnent for et år eller mer mottar du en velkomstgave, lue i merinoull fra Aclima til en verdi av 249,- med første nr.