Pensum
Fra friluftsrådene

Virkelighetsnær læring!
Jeg hører og glemmer.
Jeg leser og husker.
Jeg gjør og forstår.

Barnehage i friluft – nå også gratis på nett!

Ingrid og Ellen i Friluftsrådenes Landsforbund er glade for at barnehagepermen nå er tilgjengelig i digitalt i vår læringsportal

Foto: Ingebjørg Stedje

Barnehage i friluft er nå tilgjengelig i vår portal for læringsopplegg! Barnehage i friluft er opplegg, tips og aktiviteter for barnehagen og er nå endelig tilgjengelig i vår nettportal. Friluftsrådenes pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved å lære «om virkeligheten i virkeligheten»; lære om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet. Den beste læring skjer når barn selv får erfare og bruke mange sanser samtidig. Dette er ingen ny tanke; urgamle ordtak for eksempel det kinesiske fra lenge før Kristi fødsel sier det samme: «Jeg hører og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og forstår.» Barnehagene har en lengre tradisjon innen praktisk aktivitetspedagogikk enn skolene. I tillegg har de uformelle læringssituasjonene hatt sentral plass. I ny rammeplan for barnehagene vektlegges læringsbegrepet nå i større grad enn tidligere. Resultatet kan fort bli: Vi lærer inne og leker ute. Derfor formidler vi gjennom denne idépermen gode læringsaktiviteter knyttet opp mot fagområdene. Videre er det er naturlig å se uteaktiviteten i sammenheng med det som skjer inne; planlegging, bearbeiding og sette ny kunnskap inn i en større sammenheng. Men selv om læring ikke er et hovedmål, kan vi lære noe av alt, bare vi tenker oss om. Å lære noe nytt gleder barn og gir de gode mestringsopplevelser.

Du må logge inn for å lese videre

Logg inn Jeg abonnerer på magasinet Friluftsliv, og ønsker gratis tilgang til nettutgaven! Jeg ønsker å abonnere* på magasinet Friluftsliv med gratis tilgang til nettutgaven!

* Som ny abonnent for et år eller mer mottar du en velkomstgave, lue i merinoull fra Aclima til en verdi av 399,- med første nr.