Friluft
Friluftslivs Fotogalleri

Familie på loffen i Børgefjell

En av de tidligste minnene jeg har fra min egen barndom, er når mine foreldre kom hjem fra turer i Børgefjell, eller Byrkij som det heter på sørsamisk. I ord og bilder ble det fortalt historier om endeløs villmark og eventyrlig fiske.

Tekst og foto:
Bjørnar Valstad

På vei opp fra Namsvatnet. Kvigtind er innhyllet i skydekke i bakgrunnen

Først når jeg var ti år fikk jeg være med på tur til min fars favorittområde, Sipmeken og Jetnamsvatnet i østre Børgefjell.

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark, (eller Byrkij som området heter på sørsamisk) ble opprettet 9. august 1963 og er Norges nest eldste nasjonalpark. Parken ligger i et alpint høyfjellsområde mellom Nordland, Trøndelag og inn til svenskegrensen beliggende mellom 270 og 1.699 moh. Høyeste fjell er Kvigtind (1.699 moh.).

Børgefjell nasjonalpark er, siden verneplanen ble opprettet, utvidet flere ganger og dekker i dag et område på nesten 1.500 km2. Målet med vern er å bevare et stort villmarkspreget område for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet tilnærmet fritt for tekniske inngrep.

Parken har et rikt dyreliv og er en av de få stedene i Norge hvor fjellreven fortsatt har en levedyktig biotop. Snøugle, kongeørn og fjellvåk hekker i området.

De største vatna er Simskardvatnet og Orrevatnet. Namsen, Vefsna og Jengelvassdraget har sitt utspring her.

Det er tamrein i hele parken. De vestre, østre og sørlige delene brukes i hovedsak som beite i sommerhalvåret. De nordlige områdene er helårsbeite. Lengst i øst kommer det tamrein inn fra Sverige. Reinsgjerdene er en av de få tekniske inngrepene i parken.

Du må logge inn for å lese videre

Logg inn Jeg abonnerer på magasinet Friluftsliv, og ønsker gratis tilgang til nettutgaven! Jeg ønsker å abonnere* på magasinet Friluftsliv med gratis tilgang til nettutgaven!

* Som ny abonnent for et år eller mer mottar du en velkomstgave, lue i merinoull fra Aclima til en verdi av 249,- med første nr.