Pensum

Klimaendringer i fjellet truer artsmangfoldet

Tekst og foto:
Eli Bondlid

Siden 1960-tallet har det blitt en større andel varmekjære humlearter i norske fjellområder. Og jo mer temperaturen og nedbøren øker, jo mer går artsrikdommen av humler ned, viser en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).