Pensum

Stillits

Tekst og foto:
Eli Bondlid

Lenger sør i Europa er stillitsen en ganske vanlig fugl. Rundt Oslofjorden har den blitt ganske vanlig, og den blir observert også lenger innover på Østlandet. Ved første øyekast kan den se ut som en rømt burfugl.