Pensum

Vindkraftutbygging – den største naturkatastrofen i nyere tid?

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) blåser bokstavelig talt i at norsk natur ødelegges for å skaffe Europa «grønn» energi. Har de ikke selv både fjell og vind der nede i Europa?

Tekst og foto:
Steinar Væge

De fleste av de norske selskapene som står bak utbyggingen av vindkraft eies helt, eller i overvekt, av store utenlandske energiselskaper. De største leveransene, som for eksempel turbinene, besørges av utenlandske selskaper. Pengestrømmen går med andre ord samme veien som el-strømmen. Her i landet sitter vi igjen med småpenger – og raserte naturområder.