Pensum

Ingen grenser for vindkraft?

Midt-Norge er i ferd med å bli en nålepute av vindturbiner. Og mer kan det bli. Kraftbransjen er utbyggingskåt.

Stein Arne Sæther

200 ANLEGG: Det foreligger planer om over 200 slike vindkraftanlegg langs kysten av Norge. Bildet er fra Eidsfjellet på øya Hitra i Trøndelag.

Stein Arne Sæther er gjestekommentator i Adresseavisen.

Til tross for dårlig samfunnsregnskap er vindkraft i vinden som aldri før. Kraftselskapene melder om økt lønnsomhet og stor optimisme. NVE antar at omfanget av vindkraft kan mangedobles fra dagens nivå. At naturødeleggelsene ikke tas med i regnskapet, er det få som bryr seg om.