Friluftsliv

Frilufts-nytt

Samfunnsøkonomisk gevinst på 80 milliarder

Foto: Steinar Væge

Det er beløpet som kan spares hvert år i helseutgifter om en får flere ut i aktivitet, ifølge analyseselskapet Vista Analyse. Oppdaterte helsetall viser at Norge bruker 67.770 kroner pr. innbygger på folks helse. Folkehelseforeningen og organisasjonen Norsk Friluftsliv holdt i mars et seminar, der leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, var hovedtaler. Støre poengterte at det må satses på forebygging, og at friluftsaktiviteter vil være et viktig stikkord i partiets helsepolitikk i tiden framover.