Pensum
Fra Friluftsrådene

Frilager i Rogaland

Tekst:
Kine Vassbø
(Frilager)
Foto:
Atle Ommundsen

Ulike frivillige organisasjoner som friluftsrådene, speiderne og turistforeningen ser at de selv og mange andre, både kommuner og organisasjoner har mye friluftslivsutstyr som ligger og som ofte blir lite brukt. For å gjøre noe med det ble Frilager etablert. Frilager er delingsøkonomi i praksis. Alle organisasjoner som har utstyr, kan legge dette inn i ordningen og gjøre det tilgjengelig for alle. Organisasjonene slipper selv vedlikehold og lagring. Dette medfører også at Frilager har et stort antall produkter som vi kan tilby til skoler og organisasjoner. Organisasjonene som gjør utstyret tilgjengelig via Frilager, er med på å fremme aktivitet og bedre folkehelsen i regionen.